01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

U odjelu upravljanja stambenim zgradama obavljaju se poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbom o održavanju zgrada, Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju sklopljenim za svaku pojedinu stambenu zgradu.

PORUKA

Svim suvlasnicima koji žive u zgradama koje su pod upravom Komunalac d.o.o., Samobor:

Sve vaše ideje, prijedloge ali i pritužbe na naš rad dostavite pisanim putem na adresu Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili putem elektroničke pošte na adresu: stambeno@komunalac-samobor.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA

 

PONEDJELJAK - cijeli radni dan - od 7 do 11 sati i od 11:30 do 15 sati

UTORAK - poslije podne -  od 11:30 do 15 sati

SRIJEDA - ujutro -  od 7 do 11 sati

ČETVRTAK - poslije podne -  od 11:30 do 15 sati

PETAK - ujutro -  od 7 do 11 sati