01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Raspored se primjenjuje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.

Raspored s planiranim datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biootpada, papira te plastike i metala koji se primjenjuje od 1.10. do 31.12.2023. godine možete pogledati ovdje.

Planirana primopredaja komunalnog otpada obavljat će se prema rasporedu odvoza u vremenskom razdoblju od 6 do 21 sat. Molimo korisnike da spremnike na dan odvoza iznesu do 6 sati.