01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 

Hrvoje Pemper

Snježana Grdović

Dejan Murić

Mihaela Slamar

Sandra Krizmanić


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

 

1. sjednica Nadzornog odbora (1. prosinca 2021.)

2. sjednica Nadzornog odbora (14. siječnja 2022.)

3. sjednica Nadzornog odbora (18. veljače 2022.)

4. sjednica Nadzornog odbora (29. travnja 2022.)

5. sjednica Nadzornog odbora (27. lipnja 2022.)

6. sjednica Nadzornog odbora (29. srpnja 2022.)

7. sjednica Nadzornog odbora (16. studenog 2022.)

8. sjednica Nadzornog odbora (27. siječnja 2023.)

9. sjednica Nadzornog odbora (26. svibnja 2023.)

10. sjednica Nadzornog odbora (24. kolovoza 2023.)

 

ARHIVA (od 13.7.2017. - 29.1.2021.)

1. sjednica Nadzornog odbora (13. srpnja 2017.)

2. sjednica Nadzornog odbora (16. listopada 2017.)

3. sjednica Nadzornog odbora (28. prosinca 2017.)

4. sjednica Nadzornog odbora (23. siječnja 2018.)

5. sjednica Nadzornog odbora (30. travnja 2018.)

6. sjednica Nadzornog odbora (18. lipnja 2018.)

7. sjednica Nadzornog odbora (27. rujna 2018.)

8. sjednica Nadzornog odbora (18. prosinca 2018.)

9. sjednica Nadzornog odbora (21. veljače 2019.)

10. sjednica Nadzornog odbora (21. svibnja 2019.)

11. sjednica Nadzornog odbora (27. rujna 2019.)

12. sjednica Nadzornog odbora (19. prosinca 2019.)

13. sjednica Nadzornog odbora (16.siječnja 2020.)

14. sjednica Nadzornog odbora (16. lipnja 2020.)

15. sjednica Nadzornog odbora (6. listopada 2020.)

16. sjednica Nadzornog odbora (29. prosinca 2020.)

17. sjednica Nadzornog odbora (29. siječnja 2021.)