01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Obavezno odvojeno prikupljanje otpada

02
11
Obavezno odvojeno prikupljanje otpada

Na snagu stupila nova Uredba o gospodarenju komualnim otpadom

S 1. studenim na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj je u cijeloj Hrvatskoj obavezno odvojeno prikupljanje otpada.

U roku od tri mjeseca komunalna društva dužna su osigurati uvjete za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 
Samoborski Komunalac stoga je krenuo s provođenjem projekta Zavrtimo otpad, s ciljem odvojenog prikupljanja otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada i javnih ustanova.
Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom, u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom dijelu boksa, koji ima mogućnost zaključavanja.
U roku od tri mjeseca nabavkom spremnika za svako kućanstvo, svim građanima omogućit će se odvojeno prikupljanje otpada koji će se odvojeno i prevoziti.
Za kućanstva koja će se pridržavati Uredbe, cijena odvoza neće se mijenjati. 
U postupku je nabava opreme za predviđeno mjesto na sajmištu gdje će se prešati i balirati otpada, odnosno sirovina, koje će potom imati tržišnu vrijednost, a realizacijom projekta kompostane i sortirnice, dolazit će se do veće količine sortirane i kvalitetne sirovine koja će postizati i veću tržišnu cijenu. 

Ostatak otpada odvozi se u Općinu Davor po ugovorenoj cijeni, no u smanjenom obujmu, a vjerujemo kako će se kroz 2-3 godine količina otpada koji se odvozi smanjiti za 60-70%.