01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Fotogalerija

U ljeto 2016., s  ciljem odvojenog prikupljanja otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada, pokrenuta je akcija "Zavrtimo otpad". Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu boksa, te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom.  Odvojeno prikupljanje otpada omogućeno je i putem stalaka i vreća čime su u akciju "Zavrtimo otpad" uključene i pravne osobe s područja Samobor. Tako osim  Tržnice Samobor, javnih ustanova Grada Samobora, odgojno - obrazovnih, vjerskih, socijalnih i zdravstvenih ustasnova koje su već dio projekta odvojenog prikupljanja otpada cilj uključiti i sve pravne osobe s područja Samobora u projekt "Zavrtimo otpad".

Komunalac d.o.o., Samobor već duže vrijeme intenzivno radi na smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu. Tako se najprije krenulo s podjelom kompostera za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada svim građanima u gradskim četvrtima koji su se prethodno putem anketnog listića izjasnili da žele preuzeti komposter. Ukupno je podijeljeno oko 1600 kompostera po kućanstvima, a akcija se nastavlja provoditi na širem području Grada Samobora.

Intenzivno se radi i na edukaciji građana o odvojenom prikupljanju otpada. Tako Komunalac organizira edukacije najmlađih generacija u vrtićima i školama na području Grada Samobora. Edukacija se provodi i u suradnji s lokalnom radiostanicom kroz tjednu edukativnu emisiju pod nazivom EKO - EHO, koja se bavi komunalno - ekološkim temama. Također tiskan je i letak s uputama za kompostiranje te brošura naziva ''U stanu ili kući, otpad odvojit odluči!'', koja je podijeljena svim korisnicima na području Grada Samobora, a u istoj je detaljno prikazano što se odlaže u spremnik za papir, staklo, plastiku, metal, i drugo.

NAGRADE

15. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2017 - SREBRNA MEDALJA

 

ZAVRTIMO OTPAD U SURADNJI SA SAMOBORSKIM SPORTAŠIMA

U svrhu populariziranja akcije ''Zavrtimo otpad'', Komunalac je osigurao dresove s natpisom i vizualnim identitetom akcije za 13 sportskih kolektiva na području Grada Samobora. Samoborski sportaši i sportašice kao promotori Grada Samobora u kombinaciji s promocijom akcije "Zavrtimo otpad" čine važan korak prema čišćem Samoboru. Članovi sportske obitelji Komunalca su:


 NK Samobor
 NK Galgovo
 NK Bregana
 NK Rakov Potok
 NK Zrinski
 NK Klokočevac
 KK Samobor
 Streličarski klub Samobor
 ŽRK Samobor
 RK Rudar
 Župa sv. Anastazije
 RK Mladost
 Atletski klub Samobor