01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Završeni radovi u Molvicama i Baltinom Jarku

24
10
Završeni radovi u Molvicama i Baltinom Jarku

U ponedjeljak, 23. listopada, privedeni su kraju radovi u Baltinom Jarku. Na glavnoj cesti iskopan je postojeći oštećeni asfalt, a na mjestima proširenja ceste iskopan je loš tamponski materijal koji je zamijenjen kamenim. Također, izrađena je drenaža u dužini 190 metara i izvršeno je zacjevljenje jarka na spoju Ulice Baltin Jarek i Ulice Dugava. Nakon navoza i pripreme ceste, tvrtka Hvar d.o.o. asfalitrala je cestu u dužini 600 metara i širine između 4 i 5 metara.

Što se tiče radova u Odvojku Baltin Jarek, Komunalac je napravio navoz i pripremu ceste u dužini 280 metara, a radove asfaltiranja izvršila je tvrtka Hvar d.o.o. Trenutno je u tijeku izrada bankina.

T.d. Komunalac d.o.o. završilo je i radove u Molvicama koji su uključivali pripremu i asfaltiranje ulica. Odvojak I, odnosno Ulica Ivšaci u kojoj je asfaltirano 60 metara ceste završena je 9. listopada, a Odvojak II u kojem je asfaltirano 92 metra ceste završen je 11. listopada.