01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Rekonstrukcija Ulice Jurinčev put

12
04
Rekonstrukcija Ulice Jurinčev put

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Jurinčev put u Rakovom Potoku.

Izgrađena je oborinska kanalizacija te je asfaltirana prometnica u dužini od 430 metara.

Radove na izgradnji oborinske kanalizacije, kao i pripremne radove pred asfaltiranje izvelo je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., dok je radove na asfaltiranju prometnice izvela tvrtka Hvar d.o.o.