01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Radovi u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu

28
06
Radovi u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu

Radnici Komunalca započeli su radove u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu.

Radovi obuhvaćaju postavu 150 metara kanalica i rubnjaka te asfaltiranje nogostupa.
 
Predviđeno vrijeme trajanja radova je do kraja srpnja.