01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Obnovljen most na Vugrinščaku

04
04
Obnovljen most na Vugrinščaku

Obnovljen je most koji spaja šetnicu prema Vugrinščaku i Ulicu Vugrinščak.

U sklopu radova sanacije mosta izgrađeni su uporni zidovi, postavljena je nova čelična konstrukcija mosta te drvene podloge. Radove je izveo Favis Samobor d.o.o.

Pripremne radove te radove na postavi rubnjaka i asfaltiranju prilaza mostu obavio je Komunalac d.o.o.