01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

15
09
Novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

U tijeku je postava 500 komada spremnika zapremine 1100 litara za papir te za plastiku i metal na području grada Samobora.

Novi spremnici sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda te iz Proračuna Grada Samobora.

Grad Samobor prijavio se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva su osigurana iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina u visini od 85% te iz Proračuna Grada Samobora u visini od 15%.

U tijeku je podjela 250 spremnika zapremine 1100 litara za odvojeno prikupljanje papira te 250 za odvojeno prikupljanje plastike i metala korisnicima javne usluge.