01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana Anina ulica u Hrastini

16
12
Asfaltirana Anina ulica u Hrastini

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Anine ulice u Mjesnom odboru Hrastina Samoborska.

Asfaltirano je ukupno 250 metara prometnice.

Investitor radova je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., koje je obavilo i pripremne radove, a radove na asfaltiranju izveo je podizvođač Hvar d.o.o.