01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltiran produžetak Ulice Matije Gupca

13
02
Asfaltiran produžetak Ulice Matije Gupca

Dovršeni su radovi na asfaltiranju produžetka Ulice Matije Gupca u Samoboru.

Asfaltirano je ukupno 110 metara prometnice u širini od 6 metara. Sve pripremne radove izvelo je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., a radove na asfaltiranju Hvar d.o.o. Nadzor je izvršilo trgovačko društvo KRONERGO d.o.o. Vrijednost radova iznosi 378.000,00 kn, bez PDV-a.