01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

UPRAVA DRUŠTVA

Renato Raguž, direktor

Odjel financija i računovodstva

Antonija Vrbančić, voditeljica odjela

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I POSLOVNU PODRŠKU

Snježana Balen, rukovoditeljica sektora

SEKTOR USLUGE ODRŽAVANJA GRADA

SLUŽBA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

Sandra Krizmanić, voditeljica službe

SLUŽBA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA I PROSTORA

Violeta Gjurkin, voditeljica službe

Radna jedinica održavanja javne rasvjete

Josip Tandarić, voditelj radne jedinice

SEKTOR JAVNE USLUGE

SLUŽBA GOSPODARENJA OTPADOM

Danijel Kos, voditelj službe

SLUŽBA JAVNE LOGISTIKE

Vladimir Lodeta, voditelj službe

Radna jedinica za naplatu javne površine i objekata

Kristina Babojelić, voditeljica radne jedinice

Odjel upravljanja stambenim zgradama

Lana Novosel, voditeljica odjela

Radna jedinica za dimnjačarske poslove


Odjel poslova groblja

Marko Grgečić, voditelj odjela