01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor dužno je:

  • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama te putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte
  • u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Prigovor možete podnijeti osobno na info pultu t.d. Komunalac d.o.o., Samobor, putem pošte na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, telefaksom na broj 01 5554 333 ili putem elektroničke pošte na adresu prigovori@komunalac-samobor.hr