01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

17
01
Novi direktor

Novi direktor

Renato Raguž novi je direktor Komunalca d.o.o.

saznajte više

Obavijesti


Vježba evakuacije i spašavanja na tržnici i sajmištu

Obavještavamo građane da će se u ponedjeljak 24.1.2022. godine u 10 sati na tržnici u Samoboru te u 12 sati na sajmištu, Hrastinska cesta bb, održati vježba evakuacije i spašavanja radnika trgovačkog društva Komunalac d.o.o. i korisnika prodajnih i poslovnih prostora.

Molimo građane, koji se u vremenu vježbe zateknu na tržnici ili sajmištu, za suradnju u provođenju vježbe.

21.01.2022. Prikaži Sakrij

Redovan odvoz otpada na Sveta tri kralja

Na blagdan Sveta tri kralja, u četvrtak 6.1.2022. godine, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. odvozit će otpad po redovnom rasporedu odvoza.

04.01.2022. Prikaži Sakrij

Obvezna zimska oprema

Upozoravamo da je zbog zimskih uvjeta na cestama na području Grada Samobora obvezno korištenje zimske opreme! Molimo građane da se bez zimske opreme ne uključuju u promet zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu

09.12.2021. Prikaži Sakrij

Zamjenski termin odvoza za 18.11.2021.

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u četvrtak 18.11.2021. godine Komunalac d.o.o. neće sakupljati miješani komunalni otpad, biootpad, papir, plastiku i metal. Zamjenski termin odvoza za sve vrste otpada bit će u subotu 20.11.2021. godine.

15.11.2021. Prikaži Sakrij

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada za 1.11.2021.

Na blagdan Svih svetih, u ponedjeljak 1.11.2021. godine Komunalac d.o.o. neće sakupljati miješani komunalni otpad. Zamjenski termin odvoza bit će u subotu 30.10.2021. godine.

26.10.2021. Prikaži Sakrij

Vježba evakuacije i spašavanja na Autobusnom kolodvoru

Obavještavamo građane da će se u utorak 26.10.2021. godine u 12 sati u objektu Autobusnog kolodvora Samobor održati vježba evakuacije i spašavanja za radnike Komunalca i korisnike poslovnih prostora.
Molimo građane, koji se u tom vremenu zateknu na Autobusnom kolodvoru, za suradnju u provođenju vježbe.

25.10.2021. Prikaži Sakrij

10. larvicidni tretman suzbijanja komaraca

Obavještavamo građane da će tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. iz Zagreba u srijedu 15.9.2021. godine te u četvrtak 16.9.2021. godine obavljati larvicidni tretman suzbijanja komaraca uz potoke i vode stajačice na području Grada Samobora. Postavljanjem granula u vode stajačice suzbijaju se ličinke komaraca, a larvicidni tretman nije štetan za ljude, biljke i životinje.

15.09.2021. Prikaži Sakrij

9. larvicidni tretman suzbijanja komaraca

Obavještavamo građane da će tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. iz Zagreba u srijedu 8.9.2021. godine te u četvrtak 9.9.2021. godine obavljati larvicidni tretman suzbijanja komaraca uz potoke i vode stajačice na području Grada Samobora. Postavljanjem granula u vode stajačice suzbijaju se ličinke komaraca, a larvicidni tretman nije štetan za ljude, biljke i životinje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretmani će biti odgođeni za sljedeći dan.

07.09.2021. Prikaži Sakrij

4. adulticidni tretman suzbijanja komaraca

Obavještavamo građane da će tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. iz Zagreba u četvrtak 2.9.2021. i petak 3.9.2021. godine u vremenu od 4:30 do 7:00 sati provoditi mjeru suzbijanja letećih jedinki komaraca – adulticidni tretman (zamagljivanje) na području Grada Samobora. Tretiranje će se provoditi prema sljedećem rasporedu: 2.9.2021. – kanal uz prometnicu + kanal uz staru prugu u Domaslovcu, kanali u Perivoju, Kolokočevcu, Bobovici, Trebež/Vrbovec - obalni pojas, potoci i močvarišta uz potok Gradnu (cijeli vodotok kroz grad – Šetalište uz mlinove, Šetališta F. Tuđmana, park Vugrinščak), šoderice (obalni pojas – Otok/Savrščak), kanal u Molvicama, jezera (obalni pojas) u Bobovici, kanal u vojarni, vodotoci – Gradna + Rudarska Gradna, Mala Rakovica, Rudarska Draga, Hamor, kanal u Rakovom potoku, nizovi živice kroz grad, nizovi grmolikog raslinja te rubovi šuma na svim navedenim lokacijama sa posebnim osvrtom na zapuštene građevine. 3.9.2021. – močvarište i potok u Lugu Samoborskom (u blizini crkve), od ulice Ivice Sudnika prema Mirnovcu, kanal uz Ulicu grada Wirgesa, Petkov breg, zapuštene građevine u gradu – Šmidhenova/Matoševa, zapušteni prostor kod ŽUC-a, stara škola na trgu, tzv Čačićevi stanovi, zapuštena motokros staza pored nogometnog igrališta, ulaz u Rude (Rude 76), naselje Medsave, Otruševec, Giznik, nizovi živice kroz grad, nizovi grmolikog raslinja te rubovi šuma na svim navedenim lokacijama sa posebnim osvrtom na zapuštene građevine. Upozoravamo pčelare da na vrijeme uklone košnice s pčelama, a građane da se u razdoblju provođenja tretmana ne zadržavaju na otvorenom, zatvore prozore i prekriju bazene. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, tretmani će biti odgođeni.

31.08.2021. Prikaži Sakrij

Pogledajte sve obavijesti